Reforma
Reforma
15. jun 2010.

NSRS je usvojila prvi Godišnji plan upotrebe snaga odbrane Srbije u multinacionalnim operacijama preko granica Srbije. Po tom planu predviđeno je angažovanje pripadnika VS u 6 misija (DR Kongo, Liberija, Obala Slonovače, Čad, Liban i Kipar) a MUP u 2 misije (Liberija i Haiti). Javnost je tada prvi put videla koliko košta svaka pojedinačna misija. Iako je predviđeno da se Godišnji plan objavljuje početkom godine, činjenica da je Zakon jusvojen krajem godine je izazvala kašnjenje prilikom usvajanja prvog Godišnjeg plana.Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB