Reforma
Reforma
16. decembar 2009.

Usvojene su izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zakonom je precizirano postupanje prvostepenog organa po zahtevu za pristup informacijama u slučaju kada treba zaštititi deo traženog dokumenta, odnosno deo informacija koje su u njemu sadržane – kao što su na primer lični podaci. Zbog toga je nadležni organ obavezan da obavesti tražioca informacije da jedan deo sadržaja dokumenta nije dostupan. Izmenama je predviđeno i da rešenje, kojim se ne udovoljava zahtevu tražioca, mora biti doneto najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Tražiocu informacija je ujedno data mogućnost da sam izabere način na koji će biti sa sadržinom tražene informacije, a koji mora biti u skladu sa tehničkim mogućnostima organa koji tu informaciju poseduje odnosno stavlja na uvid.Tagovi: ,
Reforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB