Reforma
Reforma
18. oktobar 2021.

Venecijanska komisija usvojila je Mišljenje o tekstovima ustavnih amandmana i ustavnog zakona u oblasti pravosuđa. U dokumentu se navodi da ima prostora za poboljšanje sadržine, posebno u vezi sa izborom i sastavom Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u čijem sastavu većinu treba da čine predstavnici struke koje biraju njihove kolege. Preporučeno je i da se preispita sastav petočlane komisije, mehanizma za deblokadu izbora članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, u slučaju da ih Narodna skupština ne izabere blagovremeno.

Primećeno je da je proces javnih konsultacija dosta unapređen u odnosu na zategnutu atmosferu pre tri godine. Inkluzivnost i transparentnost procesa naročito su važni za legitimitet ustavnih promena s obzirom na monolitni sastav Narodne skupštine i skoro potpuno odsustvo parlamentarne opozicije, a potrebno je što pre usvojiti i Zakon o referendumu, ističe se u dokumentu.

Izvor: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)032-e, https://euractiv.rs/2-srbija-i-eu/102-vesti/16694-venecijanska-komisija-pozdravila-ustavne-amandmane-pozvala-na-trajno-uee-opozicijeReforma naslovna
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB