Reforma
Reforma

26. 11. 2010. - Rezolucija br.1 o modernom, transparentnom i efikasnom pravosuđu, usvojena na 30. konferenciji ministara pravde saveta Evrope

U prilogu možete da pronađete rezoluciju br.1  o modernom, transparentnom i efikasnom pravosuđu, usvojena na 30. konferenciji ministara pravde saveta Evrope.

čitaj dalje..

17. 11. 2010. - Preporuka komiteta ministara državama članicama

U prilogu možete da preuzmete preporuku komiteta ministara državama članicama usvojenu novembra 2010. godine.  

čitaj dalje..

01. 02. 2009. - Stručno mišljenje o Zakonu o državnim službenicima i ostalim službenicima Narodne skupštine Republike Srbije

U prilogu možete pronaći stručno mišljenje Jacques De Ganseman-a o sprovođenju dva zakona: Zakon o činovnicima i Zakon o nagrađivanju državnih činovnika i službenika Republike Srbije sa stanovišta specifičnih potreba i problema administracije Narodne skupštine (Savet Evrope, 2009).  

čitaj dalje..

19. 03. 2007. - Mišljenje o Ustavu Republike Srbije – usvojeno od strane Komisije Saveta Evrope 2007.godine

U prilogu možete pronaći mišljenje o Ustavu Republike Srbije – usvojeno od strane Komisije Saveta Evrope 19. marta 2007. godine.

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB