Reforma
Reforma

29. 12. 2010. - Zakon o Visokom savetu sudstva

U prilogu možete da pronađete Zakon o Visokom savetu sudstva (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011).  

čitaj dalje..

29. 12. 2010. - Zakon o sudijama

U prilogu možete da pronađete Zakon o sudijama (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2008, 58/2009 – odluka US, 104/2009, 101/2010 i 8/2012 – odluka US).  

čitaj dalje..

29. 12. 2010. - 29. decembar 2010.

Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala.

čitaj dalje..

28. 12. 2010. - 28. decembar 2010.

Odbor za odbranu i bezbednost na sednici je razmotrio i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije od 1. maja do 1. novembra 2010. godine, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije za period od 1. juna do 1. decembra 2010. godine.[1] Na ovoj sednici direktor Agencije najavio je da će skupštinskoj delegaciji biti dostavljene sve informacije o trgovini organa na Kosovu, pred njen odlazak na […]

čitaj dalje..

28. 12. 2010. - 28. decembar 2010.

Uprava carina doprinela je budžetu Republike Srbije u 2010. godini sa ukupno oko 285 milijardi dinara kroz naplatu na ime carinskih dažbina i poreza na dodatu vrednost iz uvoza, čime je u potpunosti ispunjen godišnji plan, a što predstavlja povećanje od 14,5 odsto u odnosu na isti period 2009. godine. Pored toga, u 2010. godini, između ostalog, zaplenjeno je preko 200 kilograma različitih narkotika, a […]

čitaj dalje..

23. 12. 2010. - Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

U prilogu možete da pronađete Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 63/2006 – ispr., 115/2006 – ispr., 101/2007 i 99/2010).

čitaj dalje..

23. 12. 2010. - 23. decembar 2010.

Na sednici Vlade usvojen je Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325. Dokumentom se predviđa da Vladine institucije u narednih pet godina sprovedu brojne aktivnosti koje imaju za cilj da obezbede ravnopravnost učešća, napredovanja i odlučivanja žena u sektoru bezbednosti.

čitaj dalje..

22. 12. 2010. - 22. decembar 2010.

Predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović i vršilac dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji Tomas Mur potpisali su Memorandum o razumevanju, koji će omogućiti elektronsko upravljanje zakonodavnim procesom.

čitaj dalje..

22. 12. 2010. - 22. decembar 2010.

Narodna skupština je donela Zakon o potvrđivanju ugovora o izručenju između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Ugovor je potpisan u Beogradu 29. juna 2010, a obe verzije, original na srpskom i prevod na hrvatski jezik, dostupne su u tekstu Zakona. Službeni kanali saradnje u oblasti izručenja jesu ministarstva pravde dveju zemalja, diplomatski kanali i INTERPOL.

čitaj dalje..

18. 12. 2010. - Informator o radu Narodne skupštine

U prilogu možete naći Informator o radu Narodne skupštine

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB