Reforma

Šta je pravna država?

linija

Pojam pravna država u okviru istraživanja Mapiranje i nadgledanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji će biti korišćen kao oznaka za sistem jednakosti svih lica i institucija pred zakonom. Princip pravne države je u pomenutom istraživanju ojačan: (1) primenom pravne regulative na sve individue i institucije; (2) jasnoćom i konzistentnošću zakona; i (3) sankcionisanjem i mehanizmima prisile u slučaju nepovinovanja zakonima.

Implikacije principa pravne države na reformu sektora bezbednosti će biti ograničene na delovanje sektora bezbednosti u okvirima zakona. Drugim rečima postavlja se pitanje da li sektor bezbednosti deluje u skladu sa čvrstim regulativama definisanim jasno i unapred, kao i da li postoje dovoljno jasne smernice za prilagodjavanje sektora bezbednosti principima oblikovanim u odgovarajućim zakonima.

 

Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB