Reforma
Reforma

14. 12. 2020. - 14. decembar 2020.

MUP Srbije dobio je prvih 15 vozila opremljenim kamerama i “savremenom informaciono-komunikacionom tehnologijom”, koja će omogućiti efikasnije delovanje policajaca i borbe protiv kriminala. Primopredaji vozila prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin koji je izjavio da se do kraja godine očekuje još 50 takvih vozila, a da u sledećoj godini možemo očekivati još 300 takvih vozila.

čitaj dalje..

09. 12. 2017. - 9. decembar 2017.

Vojska Srbije je na osnovu ugovora vrednog 229 miliona i 460 hiljada dinara dobila 10 teretnih vozila od Fabrike automobila Priboj. Ministarstvo odbrane je saopštilo da nabavkom FAP 1118 počinje obnova voznog parka Vojske Srbije. Izvor: http://rs.n1info.com/Vesti/a348225/Vojska-Srbije-nabavila-deset-novih-FAP-kamiona.html

čitaj dalje..

11. 09. 2013. - 11. septembar 2013.

Državna revizorska institucija prvi put je sprovela reviziju BIA. Izveštaj o reviziji finansijskog poslovanja BIA za 2012. objavljen je i dostavljen Narodnoj skupštini. U njemu je istaknuto da sistem finansijskog upravljanja i kontrole u BIA nije sasvim  adekvatan i funkcionalan. Revizor je naložio da se ispravi nekoliko propusta koji se odnose na zaključivanje ugovora neodređene vrednosti, nabavku opreme sredstvima koja su namenjena u druge svrhe, […]

čitaj dalje..

12. 10. 2012. - Najbolje prakse

Reforma sektora bezbednosti se ne svodi na prostu primenu međunarodnih standarda. Upravo u ovom delu, možete saznati više o različitim, kreativnim rešenjima koja su, svako u svom domenu reforme činila iskorak u odnosu na uvreženu praksu. Kako ćete videti, nekima od njih svoj doprinos dali su i istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Najbolja potvrda njihovog uspeha jeste težnja da se ona ponove u kontekstima […]

čitaj dalje..

28. 03. 2011. - 28. mart 2011.

Uprava za javne nabavke (UJN) predstavila izveštaj za 2010. godinu. Konstatovano je da se broj evidentiranih zaključenih ugovora postepeno smanjivao od 2003. godine, tako da je u 2010. bio za 64% manji nego u 2003. Pritom se ukupna vrednost evidentiranih nabavki povećavala, tako da je ona gotovo utrostručena u 2010. u odnosu na 2003. Pomenute dve tendencije, prema oceni direktora UJN ukazuju na to da […]

čitaj dalje..

28. 03. 2011. - Izveštaj o javnim nabavkama u Republici Srbiji za 2010.godinu

U prilogu možete pronaći izveštaj o javnim nabavkama u Republici Srbiji za 2010.godinu (2011. Republika Srbija – Uprava za javne nabavke).

čitaj dalje..

16. 12. 2010. - 16. decembar 2010.

DRI predstavila izveštaj o kontroli završnog računa budžeta za 2009. godinu. Kontrola budžeta za 2009. obuhvatila je oko 70 odsto budžetskih izdataka, a kontrolisani su Uprava za trezor, Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na raspolaganje budžetom, kao i sedam ministarstava: finansija, prosvete, rada i socijalne politike, poljoprivrede, infrastrukture, nauke i omladine i sporta. Među brojnim prekršajima i propustima, ističe se praksa sklapanja […]

čitaj dalje..

15. 12. 2010. - 15. decembar 2010.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu prvi put organizovano polaganje ispita za sticanje kvalifikacije službenika za javne nabavke. Prema oceni državnog sekretara u Ministarstvu finansija Slobodana Ilića, potrebno je da sertifikaciju dobije tri do pet hiljada zaposlenih u preduzećima i ustanovama koje su po Zakonu obavezne da sprovode postupke javnih nabavki roba i usluga.

čitaj dalje..

12. 11. 2010. - 12. novembar 2010.

U „Izveštaju o napretku“ Srbije na putu ka EU za 2010. godinu rad Uprave carina istaknut je po više osnova: pozdravljeno je usvajanje novog Carinskog zakona, intenzivnija međunarodna saradnja, efikasnija razmena informacija sa drugim državnim institucijama, kao i sprovođenje akcionog plana za integrisano upravljanje granicom. Ocenjeno je, međutim, da je ostvaren mali napredak u oblasti javnih nabavki, pri čemu je posebno kritikovano veliko kašnjenje u […]

čitaj dalje..

14. 09. 2010. - 14. septembar 2010.

Započet je tvining projekat „Jačanje javnih nabavki u Srbiji“. Ciljevi ovog projekta su ekonomičnije vođenje postupaka javnih nabavki; bolja kontrola; izrada „riziko mape“ najčešćih tačaka korupcije; zatim, uvođenje savremene organizacije službi javnih nabavki. Tom prilikom je vođena debata o tome da li ima smisla centralizovati nabavke u sistemu koji je opterećene korupcijom. Jedan od razloga za pokretanje ovog projekta objasnio je sam direktor UJN Predrag […]

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB