Reforma
Reforma

13. 12. 2021. - 13. decembar 2021.

Nakon burne reakcije javnosti Vlada Srbije hitno je povukla Uredbu o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica, a koju je usvojila četiri dana ranije. Stručnjaci ocenjuju da je reč o ponovljenom pokušaju da se sva istraživačka delatnost koja se po […]

čitaj dalje..

18. 02. 2017. - 18. februar 2017.

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika, čija će primena početi od prvog septembra, zbog potrebnih priprema koje Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da preduzme radi usklađivanja Uredbe i novog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Uredba o karijernom napredovanju propisuje uslove karijernog razvoja i napredovanja policijskih službenika. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2635660/vlada-srbije-usvojila-uredbu-o-napredovanju-pripadnika-mup-a.html

čitaj dalje..

13. 02. 2009. - Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite koju neposredno vrše MUP, BIA, VBA i Vojna policija

U prilogu možete pronaći Uredbu o određivanju poslova bezbednosne zaštite koju neposredno vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija i Vojna policija (“Službeni glasnik RS”, br. 12/2009) koju je donela Vlada Republike Srbije.  

čitaj dalje..

13. 02. 2009. - Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost

U prilogu možete pronaći Uredbu o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost (“Službeni glasnik RS”, br. 12/2009) koji je donela Vlada Republike Srbije.

čitaj dalje..

04. 02. 2007. - Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije

U prilogu možete pronaći Uredbu o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije (“Službeni glasnik RS”, br. 10/2004 i 84/2007) koji je donela Vlada Republike Srbije.

čitaj dalje..

27. 01. 2006. - Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije

U prilogu možete pronaći Uredbu o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 8/2006) koju je donela Vlada Republike Srbije.

čitaj dalje..

30. 12. 2005. - Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

U prilogu možete pronaći Uredbu o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009 i 95/2010) koji je donela Vlada Republike Srbije.  

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB