Reforma
Reforma

22. 01. 2014. - 22. januar 2014.

U Narodnoj skupštini održan je okrugli sto na temu ,,Odnos Parlamenta i nezavisnih državnih organa”, u okviru realizacije Twinning projekta. Učesnici Okruglog stola govorili su o mehanizmima za unapređenje parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlašću, kroz sagledavanje primera dobre evropske prakse. Izvor: http://www.parlament.gov.rs/U_okviru_Twinning_projekta_odr%C5%BEan_okrugli_sto_Odnos_parlamenta_i_nezavisnih_dr%C5%BEavnih_organa.20838.941.html

čitaj dalje..

23. 12. 2013. - 23. decembar 2013.

Odbor za kontrolu službi bezbednosti usvojio je izveštaj o radu BIA od aprila do kraja septembra 2013. godine. Članovi Odbora pozitivno su ocenili rad pripadnika BIA u izveštajnom periodu, ali i istakli potrebu za još detaljnijim izveštavanjem. Izvor:  http://www.parlament.gov.rs/19._седница_Одбора_за_контролу.20736.43.html

čitaj dalje..

13. 11. 2013. - 13. novembar 2013.

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti prisustvovali su predstavnici BIA, VOA, VBA i predstavnici MUP-a.  Oni su informisali članove odbora o negativnom dejstvu ekstremističkih grupa i organizacija navijača i istakli potrebu za angažovanjem svih državnih organa u rešavanju ovog problema. Izvor: http://www.parlament.gov.rs/18._sednica_Odbora_za_kontrolu_slu%C5%BEbi_bezbednosti.20207.941.html

čitaj dalje..

14. 10. 2013. - 14. oktobar 2013.

Narodni poslanici Srbije učestvovali na konferenciji o parlamentarnom nadzoru IPA fondova. Konferencija je održana u okviru predsedavanja Republike Makedonije neformalnom mrežom odbora nadležnih za pitanja privrede, finansija i evropskih integracija parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Izvor: http://www.parlament.gov.rs/Narodni_poslanici_u%C4%8Destvovali_na_konferenciji_o_parlamentarnom_nadzoru_IPA_fondova.19856.941.html

čitaj dalje..

10. 10. 2013. - 10. oktobar 2013.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivan Mrkić podneo je pred Odborom Narodne skupštine za spoljne poslove izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova. Tom prilikom podsetio je da su glavni spoljnopolitički prioriteti – približavanje Evropskoj uniji, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, dobri odnosi u regionu, posebno sa susedima, dobri odnosi sa najmoćnijim zemljama sveta i sa tradicionalnim prijateljima Srbije. Izvor: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/arhiva-saopstenja/saopstenja-2013/11790-2013-10-10-07-16-58?lang=lat

čitaj dalje..

25. 09. 2013. - 25. septembar 2013.

Počinje proces skrininga, odnosno analitičkog pregleda zakonodavstva Srbije i njegove usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Proces će trajati između 18 i 21 meseci, a kreće sa poglavljem 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Izvor: https://www.dw.com/bs/srbija-ulazi-u-novu-fazu-odnosa-sa-eu/a-17097391

čitaj dalje..

11. 09. 2013. - 11. septembar 2013.

Državna revizorska institucija prvi put je sprovela reviziju BIA. Izveštaj o reviziji finansijskog poslovanja BIA za 2012. objavljen je i dostavljen Narodnoj skupštini. U njemu je istaknuto da sistem finansijskog upravljanja i kontrole u BIA nije sasvim  adekvatan i funkcionalan. Revizor je naložio da se ispravi nekoliko propusta koji se odnose na zaključivanje ugovora neodređene vrednosti, nabavku opreme sredstvima koja su namenjena u druge svrhe, […]

čitaj dalje..

15. 07. 2013. - 15. jul 2013.

Petočlana delegacija skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti je nakon nadzorne posete Vojnoobaveštajnoj agenciji prihvatila nalaze Generalnog inspektora službi u Ministarstvu odbrane, kao i većinu preporuka Zaštitnika građana u vezi sa utvrđenim nepravilnostima u postupanju VOA prema pojedinim njenim pripadnicima. Izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/1360422/skupstinski-odbor-kontrolise-voa.html

čitaj dalje..

10. 07. 2013. - 10. jul 2013.

Sedmočlana delegacija skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti sprovela je nadzornu posetu Bezbednosno-informativne agencije prvi put od njenog osnivanja 2002. godine. Tom prilikom članovi Odbora su, metodom slučajnog uzorka, izvršili nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku u četiri predmeta koji su realizovani u periodu od 2005. do 2013. godine. Ustanovili su da je u tim predmetima […]

čitaj dalje..

08. 07. 2013. - 8. jul 2013.

Četvoročlana delegacija skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti sproveo je prvu nadzornu posetu Vojnobezbednosnoj agenciji. Metodom slučajnog uzorka izvršen je nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka od strane VBA. U nadziranim slučajevima nije utvrđena nezakonitost postupanja VBA. Izvor: http://www.parlament.gov.rs/Одбор_за_контролу_служби_безбедности.19149.43.html

čitaj dalje..
Hronologija
Riznica
Bezbednost ned OEBS
Izradu baze podataka podržala je Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Stavovi izraženi na ovim stranicama pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
Izrada: MWEB